رابطه نور و دکوراسیون و تاثیر روانی آن

در خانه های روشن آرامش بیشتر است، نور منشا همه احساسات خوب و مثبت در خانه شما است بطوری که نورپردازی مناسب در دکوراسیون از اهمیت بسیار بالایی در تاثیرگذاری بصری و روانی دارد، نور تاثیر زیادی در ایجاد آرامش خانه دارد و در واقع نور در حالات روانی اقراد خانه نیز تاثیر زیادی دارد. اگر قصد تغییر دکوراسیون منزل را دارید از معجزه نور غافل نشوید.

ادامه مطلب