نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

پنل 10 وات COB گرد دور شیشه اسپیک

وات :10وات نور آفتابی

انداره برش :124mm~127mm

اندازه پوشش:قطر 139mm

اندازه شیشه:قطر 160mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 10 وات COB مربع دور شیشه اسپیک

وات :10 وات نور سفید

انداره برش :124mm~127mm

اندازه پوشش: 139mm~139mm

اندازه شیشه: 160mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 15 وات COB گرد دور شیشه اسپیک

وات :15 وات نور آفتابی

انداره برش :164mm~167mm

اندازه پوشش: قطر 180mm

اندازه شیشه:قطر 200mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 15 وات COB مربع دور شیشه اسپیک

وات :15 وات نور آفتابی

انداره برش :164mm~167mm

اندازه پوشش: 200mm~200mm

اندازه شیشه: 200mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 25 وات COB گرد دور شیشه اسپیک

وات :25 وات نور آفتابی

انداره برش :205mm~207mm

اندازه پوشش: قطر 220mm

اندازه شیشه:قطر 240mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 25 وات COB مربع دور شیشه اسپیک

وات :25 وات نور آفتابی

انداره برش :205mm~207mm

اندازه پوشش: 220mm~220mm

اندازه شیشه: 240mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 7 وات COB گرد دور شیشه اسپیک

وات : 7وات نور آفتابی

انداره برش :73mm~75mm

اندازه پوشش:قطر 82mm

اندازه شیشه:قطر 97mm

در دو رنگ آقتابی و مهتابی

پنل 7 وات COB مربع دور شیشه اسپیک

وات :7 وات نور آفتابی

انداره برش :73mm~75mm

اندازه پوشش: 82mm~82mm

اندازه شیشه: 97mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی

پنل 8 وات COB گرد دور شیشه اسپیک

وات :8وات نورسفید

انداره برش :73mm~75mm

اندازه پوشش:قطر 95mm

اندازه شیشه:قطر 110mm

در دو رنگ آفتابی و مهتابی