نمایش 1–24 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ دیواری ابرویی ۱۹۰۳ TE

50,000 تومان

چراغ دیواری ابرویی ۱۹۰۳ TE

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۰ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۱ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۲ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۳ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۴ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۵ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۰۱-۱۸۶ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ : سفید

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۱۹۲۱ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
۳۰۵mm

چراغ دیواری بیضی بزرگ ۱۹۲۱ TE

45,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
۳۰۵mm

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۰ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۱ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ : سفید ۲۵۸mm

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۲ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ : سفید ۲۵۸mm

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۳ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۴ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ:سفید ۳۵۸mm

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۵ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ : سفید ۲۸۵mm

چراغ دیواری بیضی متوسط ۰۱-۱۷۶ TE

33,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
رنگ :سفید ۲۸۵mm

چراغ دیواری سفید وارونه 20 شب تاب

48,000 تومان

چراغ دیواری سفید وارونه 20 شب تاب

سایز گوی : 20

چراغ دیواری مربع ۱۹۰۲ TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
در ابعاد ۲۱۰mm*160mm

چراغ دیواری مربع TE

35,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
در ابعاد ۲۱۰mm*160mm

چراغ دیواری مربع TE 1901

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)
در ابعاد ۲۱۰mm*160mm

چراغ دیواری مشکی وارونه 20 شب تاب

45,000 تومان

چراغ دیواری مشکی وارونه 20 شب تاب

سایز توپ :20 سانت

چراغ دیواری واترپروف ۱۹۰۴ TE

55,000 تومان

قابلیت استفاده از لامپ های کم مصرف تا توان ۲۵ وات (سرپیچ بزرگ E-27)